Dogfennau / Documents

Clicwch y linc i agor y dogfennau.  Click the links to open the document.

Hysbysiad Preifiatrwydd / Privacy Notice Ysgol Clydau
Schools Data Protection Policy

Safeguarding Policy 2022-23 Polisi Diogelu 2022-23

Datganiad Cwriclwm i Gymru – Curriculum for Wales Statement

PDG School Statement 2022-23

Datganiad GDD 2022-23

Crynodeb CGY 2022-23

Adroddiad Blynyddol i Rieni Annual Governor Report to Parent 2021-22

Adroddiad Blynyddol Llywodraethwyr 2018-19 Annual Governor Report 2018-19