Croeso / Welcome

Os ydych chi’n cysylltu â’r ysgol yn ystod y gwyliau er mwyn gwneud Cais am Fynediad at Ddata gan y Testun, neu unrhyw beth yn ymwneud â diogelwch data, cysylltwch â Chyngor Sir Penfro os gwelwch yn dda, ar dataprotection@pembrokeshire.gov.uk, a byddant yn rhoi cymorth i chi gyda’ch ymholiad.
If you are contacting our school during the holidays to make a Subject Access Request or anything data protection related, please contact Pembrokeshire County Council on dataprotection@pembrokeshire.gov.uk who will assist with your enquiry on our behalf.

 

IMG_0525  IMG_0523  IMG_0526